Bazilica Paleocreștină

   Bazilica paleocreștină – a fost dezvelită integral, prin demontarea martorilor dintre vechile unități de săpătură și eliminarea stufului care a infestat puternic monumentul în ultimii 10 ani. Infiltrarea permanentă a apei freatice a făcut practic imposibilă cercetarea în adâncime. S-a evidențiat totuși destul de clar nivelul de călcare de la interior și de la exterior, care corespunde cu ultima fază de utilizare a edificiului (a doua jumătate a sec. VI p.Chr.). Materialul ceramic colectat a fost mai rar, cu predominanța amforelor de Gaza, o situație foarte bine documentată de altfel în campaniile sistematice. Din păcate, acțiunea distructivă a stufului a produs dislocarea unor porțiuni însemnate ale pavajului de cărămizi din încăperea de la Vest (probabil narthex sau atrium). La interiorul edificiului propriu-zis există o podea solidă din lut, care se pierde însă pe măsură ce se avansează către zona altarului (unde a fost conturată în campaniile precedente o mare groapă de demantelare, foarte probabil care a dislocat și eventuala criptă)