Reabilitarea Catrului Roman din Ovidiu

Valoarea contractului de finanțare : 14.110.568,95 lei

 

  Descriere obiective: Proiectul ”Sit arheologic Ovidiu – Conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuit turistica CastruluiRoman”,codsmis118767 are ca scop o mai bună punere în valoare a unui sit patrimonial de excepție – castrul roman, monument înscris în lista monumentelor istorice devaloare, la poziția 363 – Castru, cod CT-I-m-A-02723.01.Pentru a proteja și introduce încircuitul turistic acest monument istoric de importanță națională (categorie ”A”), se vor executalucrăride conservare,reconstituireparțialășipunereîn valoareaCastruluiRoman.
  Pe termen lung, aceasta inițiativă, asociată investițiilor sustenabile în turism și cultură, va permite de potențialul turistic și patrimoniul cultural al orașului Ovidiu – obiectiv de interes regional în identificarea și consolidarea identității proprii.
  Acest sit roman are o valoare excepționala științifică, dar și turistică. Importanța științifică este cu totul deosebita și se datorează posibilității de a data exact stăpânirea romana asupra acestui teritoriu extracarpatic pentru o scurta perioada de timp.
  Astfel, pe baza descoperirilor din castrul de la Ovidiu se vor putea recupera date foarte relevante privind o serie de artefacte cu putere de datare (numeroase monede, amfore, sticlăși ceramică) și se vor înregistra în detaliu aspecte tehnice de construcție care vor putea constitui termeni de referință pentru studiul epocii romane la nivel internațional.
  Valoarea turistică a sitului rezultă și din peisajul cultural cu totul aparte oferit de amplasarea acestui castru roman pe malul lacului Siutghiol.